Важни съобщения

 НОВО! Открихме нова Площадка за игра за Яслена група

НОВО! Детска градина № 17 от учебната 2016/2017 год. има назначен специалист "логопед".Повече информация в раздел "За родители"

Важно!    ГРАФИК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

     

Профил на купувача

 

Тук можете да свалите важни документи от ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c